Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 24. oktober 1905

Inviterer Svend Leopold

Hillerød.
24d Oktb. 1905

Kære Hirschsprung!

Min Kone, der igår var i Kbhvn, søgte derfra at komme i telefonisk Forbindelse med Dem, hvilket mislykkedes. Hun vilde have spurgt Dem, om ikke De, og muligvis Svend Leopold, kunde have Lyst til at se ud til os. Leopolds Adresse kender vi ikke, ellers vilde vi jo have sendt en direkte Forespørgsel. Hvad siger De f.Eks. om Fredag? Med Toget fra Kbhvn 442. Og vil De på vore Vegne søge at overtale Leopold til at gøre Dem Følgeskab?

2 Den Bog, De gerne vilde læse – jeg husker hverken Forfatternavn eller Titel i Øjeblikket – den ligger her og står til Tjeneste. De skal få den med, når De kommer.

Venlige Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan.