Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 21. september 1905

lugter for meget af Bordel

Frederiksborg
21d Septb 1905.

Kære Hirschsprung!

Svend Leopold, min Kone og jeg havde haft til Hensigt at gøre Deres Forældre og Dem et Besøg imorgen, Fredag; men nu er jeg bleven forkølet, så det bliver næppe til noget denne Gang. Vi håber dog ganske sikkert, at det skal lykkes os at nå til Espergærde, inden Deres Forældre rejser – men dette "vi" tør jeg kun lade gælde min Kone og mig selv. Leopold rejser vist nemlig fra Fredensborg i Ugens Slutning.

Velkommen tilbage til Landjorden, og Tak for Deres Hilsen fra Rouen. At De ikke havde samme 2 Held som vi med Hensyn til Vejret, beklager jeg Dem for, især dersom De ikke er nogen Søhelt. For Søsyge har jeg al Respekt.

Jeg har læst det Håndskrift, De sendte mig. Det skyldes vist en begavet og alvorlig Mand, der ikke heller er uden digterisk Evne. Skønt Bogen delvis har interesseret mig, kan jeg dog ikke ubetinget anbefale Dem at forlægge den. Den Afklædningsscene, der også findes i dette Værk, er efter min Smag ret uappetitlig. Den er sikkert ment som en Kyskhedens Apoteose men lugter ikke desmindre for meget af Bordel.

I Håb om snart at se Dem

Deres hengivne
H. Pontoppidan.