Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 1. august 1905

Norgesskildringer tilhører Schubothe

Frederiksborg
1st Avgust 05

Kære Hirschsprung!

Mange Tak for det tilsendte Brev og for Pengene, og ligeledes min bedste Tak for Deres venlige Fødselsdags-Lykønskning, som først nåede mig her ved min Hjemkomst, da jeg ikke havde opgivet min Ferie-Adresse på Postkontoret. Min Familje er jo stadig i Rørvig, og bliver Vejret ikke altfor kedeligt, tager jeg rimeligvis endnu engang derover for en Ugestid.

Ser jeg Dem ikke her, forinden De rejser? Jeg lever jo nok for Tiden som "Græsenkemand", har ikke engang en Pige i Huset og spiser på et 2 såkaldet "Traktørsted" lidt udenfor Byen; men De vil jo nok tage tiltakke med Forholdene.

De Rejseskildringer, De har√ læst eller kommer til at læse i "Politiken", tilhører selvfølgeligt det Schubotheske Forlag, dersom dette engang i en (forhåbenlig fjern) Fremtid skulde føle Trang til at samle noget af, hvad jeg i Årenes Løb har skrevet af den Slags Ting.

Venlige Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan.