Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 4. november 1905

har anset det for min Forpligtelse

Hillerød.
4d Novb. 1905.

Kære Hirschsprung!

Hvad er det for et urimeligt Brev, jeg i dette Øjeblik har modtaget fra Dem? Mellem Deres mange fortræffelige Egenskaber har De også en, jeg ikke misunder Dem, og det er en nogen kort Hukommelse. "Livets Kilde" har jeg slet ikke kunnet disponere over, og det veed De, når De tænker Dem om, lige så godt som jeg. Samtidig med, at den – for tre År siden – stod i "Politikens" Julenummer tilfaldt den det daværende "Nordiske Forlag" med samme Ret, som enhver Fortælling, jeg nu vilde offenliggøre, tilhører det "Schubotheske Forlag". Det er så lige til, at det ikke engang 2 behøver at siges. Men til Overflod har vi oftere berørt denne Fortælling i vore Samtaler, og jeg har sagt Dem, at den vilde komme. Jeg har også nævnt "Den kongelige Gæst" og nogle andre Småting, som G.B.N.F. foreløbig har Dispositionsret over1. – Når jeg nu lader "Livets Kilde" udgå som et Led i en Række genoptrykte "Små Romaner", er det tildels sket af Hensyn til Dem, idet det derved fremhæves, at BogenFortællingen ikke er ny, skønt den jo virkelig er det for mange. Pekuniært står jeg mig derfor ikke ved det, og det var kun modstræbende, at Bojesen indlod sig derpå. De burde derfor snarere have sagt mig Tak derfor end det modsatte. – Den Meddelelse fra G.B.N.F om Bogen, hvortil De hentyder, har jeg ikke set. Nogen Forpligtelse til at meddele, at Fortællingen engang har stået trykt i et Blad, kan Forlaget 3 næppe have2.

De veed, at jeg for Øjeblikket er således stillet pekuniært, at jeg kan gøre, hvad jeg selv vil. Og De burde vidst, at jeg hellere end gerne havde overladt Dem denne lille Fortælling, når jeg bare havde kunnet. Gyldendals Forlag har i Forvejen trykt over 90 Ark af mig i År, så overfor det har jeg sandelig ikke haft nogen øm Samvittighed. Hvilken anden Grund skulde jeg da vel have til at lade det trykke også disse 7 Ark end den, at jeg har anset det for min Forpligtelse? Er også Deres Kompagnon, som De skriver, bleven forbavset over at se "Livets Kilde" udkomme hos G.B.N.F, så må jeg også beklage hans Hukommelse. For jeg har i selve Hr. Lübeckers eget Kontor overfor begge D'hrr. brugt det Udtryk, at "Bojesen ved Breve fra mig vilde kunne bevise, at "Livets Kilde" tilkom ham". Jeg sagde det (som jeg siger det nu) med Beklagelse, også fordi jeg meget gerne havde set denne lille Fortælling, der, som jeg tror, er 4 en af mine bedste, optaget i den Samling "Nyere Fortællinger", hvorom vi har talt, noget, der jo nu kun kan ske, dersom Bogen bliver udsolgt.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Den kongelige Gæst som ikke desto mindre i 1908 udkom på Schubotheske. tilbage
[2] Forpligtelse: Ikke desto mindre lod forlaget/forfatteren på bagsiden af smudstitelbladet skrive:

"Et Udkast til denne Fortælling har for nogle Aar siden været offentliggjort under Titlen "Livets Kilde".

tilbage