Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 6. juli 1905

fornøden Leveattest

Frederiksborg.
6te Juli 1905.

Kære Hirschsprung!

Nu er jeg atter hjemme, brunet af Midnatssol men noget træt af den lange, uafbrudte Rejse. Idag derfor blot en Bøn til Dem. Vedlagte Anvisninger på Overformynderiet vil De nok være så god at forsyne med fornøden Leveattest for derefter at hæve Beløbet og tilsende os det med Fradrag af Portoudgifter. Leveattesten skal, som De nok forstår, gælde min Kone.

Hvordan mon De har det? Og Familjen? Vær så god at bringe en Hilsen til Espergjærde fra min Kone og

Deres hengivne
H. Pontoppidan.