Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 1. juni 1905

mine Julipenge allerede nu

Frederiksborg.
1st Juni 1905.

Kære Hirschsprung!

Jeg har fået at vide, at vor Tur1 vil strække sig ud over en Måned, at jeg altså ikke vil være hjemme til d 1st Juli. På mine egne Udgifter vil dette jo ikke influere; men jeg må altså dog√ forinden Afrejsen træffe Dispositioner for længere Tid end beregnet. Jeg vil derfor spørge Dem, om jeg ikke kunde få mine Julipenge allerede nu. Så er De fri for mig i√ hele to Måneder!

Skulde N. Kjærs Manuskripter2 være kommen, er jeg til Deres Disposition indtil Søndag. Hilsner fra os begge!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Tur: rejse til Nordnorge med afgang fra Hamburg 7.6.1905. Se "Fra en Nordlandsrejse". tilbage
[2] N. Kjær: Skjerbæk spørger i sin brevbase om det drejer sig om Nils Kjær. tilbage