Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 4. april 1904

nu dybt i Arbejdet

d. 4d April 1904. Hillerød.

Kære Hirschsprung!

Medfølgende Håndskrift kan De rolig sende tilbage til Ophavsmanden. Der var straks i Begyndelsen noget, som fængslede mig ved en vis blid Enfoldighed, der ikke manglede Ynde; men jo længere jeg læste, des flovere blev det hele, og Slutningen er ulidelig Roman.

Jeg kom altså ikke til Byen i Påsken; dels var Vejret jo utåleligt, dels kunde jeg dårlig tage fra Else. Hun er nok bedre, for så vidt som hun begynder at ville spise. Den ene√ Lunge er også nu betændelsesfri; den anden derimod, siger Lægen, er snarere dårligere, og i det hele er hun endnu ikke udenfor Fare. Fra Deres Forældre havde hun forleden en 2 Blomsterhilsen, som hun – og vi alle – fryder os over.

Min Kone melder, at hun er læns for Penge, og jeg kommer derfor til at bede Dem sende mig, hvad jeg kan have til Rest for denne Måned. Jeg sidder nu dybt i Arbejdet og glæder mig over min Hjernes Livlighed efter den lange Hvile.

Venlige Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

Vi vilde så gerne bede Dem komme herud og spise√ Deres Middag her en Dag; men vi har ikke kunnet få os selv dertil, fordi hele Huset jo er indrettet som Hospital med Senge i Dagligstuen o.s.v. Og forresten er går vi også gået ud fra, at om De havde Lyst til at se ud til os, vil De komme ganske af Dem√ selv, sikker på, at De altid er velkommen.