Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 7. april 1904

Middag sammen med os

[torsdag] 7d April 1904. Hillerød.

Kære Hirschsprung!

Tak for modtagne Penge. Jeg ser, De har fradraget de 150 Kr, jeg fik i Midten af forrige Måned; men det var iøvrig, om jeg så må sige, mine egne Penge, nemlig en Finanshovedkassefordring; dog, det kan vi jo altid ordne. Jeg kvitterer altså kun for 350 Kr.

Med Else går det stadig jævnt fremad. Min Kone og jeg tænker os i den Anledning Muligheden af at komme til Kbhvn på Lørdag, og vi håber i så Fald på, at De, dersom De har Deres Tid fri og ikke er fornøjeligere engageret, vil glæde os med at spise til Middag sammen med os et eller andet Sted. Vi giver da et Stød i Telefonen for at beramme Mødested.

Bang[s] Bog1 har jeg ikke læst. –

Deres hngv.
H. P.

 
[1] Bog: formentlig Herman Bangs Mikaël, der udkom 30.3.1904 på GBNF. tilbage