Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 29. marts 1904

Lægen mener det modsatte

29d Marts 1904. Hillerød

Kære Hirschsprung!

Jeg havde håbet at skulle høre, at De var på Vej til Nervi for at tilbringe Påsken1 dèr. Jeg får ingen Ro i min Samvittighed, før jeg veed Dem dernede. Tænk at have kunnet undslippe disse modbydelige Stormdage og lade sig brune af Middelhavets Sommervind! Eller er der måske Vinter også dernede?

Her er alt uforandret. Selv synes vi, at Else er lidt bedre; men Lægen mener det modsatte. At indlægge hende på noget Hospital har der ikke været Tale om; hun kan simpelt hen ikke flyttes.

Det tilsendte Manuskript skal 2 jeg straks tage mig af, så De kan have det tilbage efter Helligdagene.

Om et Par Dage har vi jo den første, og De er da nok så god som sædvanlig at sende 125 Kr på en Postanvisning til Fru M. Pontoppidan, Østby pr. Skibby.

Venlige Hilsner herfra og mange Tak for Deres Brev forleden. Måske kommer jeg til Byen engang i Påsken, og skulde De ikke være rejst forinden, ser De mig da.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Påskesøndag 3. april. tilbage