Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 25. marts 1904

god Tid til at læse Manuskripter

25d Marts 1904. Hillerød.

Kære Hirschsprung!

Jeg har idag haft en længere Samtale med vor Huslæge, som efter en fornyet Undersøgelse af Elses Lunger udtalte sig ret mistrøstende om hende. Efter hans Mening vil der ikke i den første Månedstid kunne ventes nogen synderlig Forbedring af hendes Tilstand, og Helbredelsen vil tage Måneder. Begge hendes Lunger er angrebne, og for hvert nyt Anfald – der hidtil har indfundet sig med nogle Dages Mellemrum – drives Temperaturen højt i Vejret og Tilstanden bliver kritisk.

Altså nytter det nu ikke længer for mig at stride mod min Skæbne – jeg må opgive at rejse med Dem dennegang, og jeg har kun tilbage at sige Dem 2 Tak for alt det meget, De så rundhåndet havde beredt mig for mig og tiltænkt mig. Jeg er overbevist om, at jeg under andre Forhold vilde have haft den største Glæde og Udbytte af Turen, og jeg tror også ganske sikkert, at vi vilde have kunnet blive gode Rejsekammerater – hvad nemlig slet ikke altid er så let, selv for de bedste Venner. Men derfor vil jeg heller ikke opgive Håbet om, at vi skal blive heldigere en anden Gang, enten det bliver Dem eller mig, der kommer til at føre an på en Rundtur i Evropa. Min smukke, nye Kuffert skal i sin Jomfruelighed minde mig om, hvad vi i så Henseende har tilgode.

Og så ønsker jeg Dem Lykke på Rejsen! Og bring en Hilsen til Deres Forældre, hvem jeg forresten selv har tilskrevet. Vær ikke vred på mig for disse to Ugers mange Fortrædeligheder, og overlad mig, mens De 3 er borte, den literære Del af Deres Virksomhed ved Forlaget. Nu får jeg jo god Tid til at læse Manuskripter!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

Billetten får De dog vel Lov at bytte uden Tab??