Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 20. marts 1904

Håb hun står det igennem

Hillerød. [20.3.19041]

Kære Hirschsprung!

Også idag bliver det kun et Par hastige Ord. Elses Tilstand er forsåvidt uforandret, som hun stadig ligger kraftesløs hen, snart med høj, snart med lav Temperatur. Vi har dog vedblivende Håb om, at hun skal stå det igennem; men Tid vil det tage, og Dag og Nat må der våges over hende for at holde Livet oppe med Vin og lign. Stimulanser. – Min Bøn til Dem er nu som før: vent ikke på mig. Så glad jeg er ved at høre hvor megen Pris De sætter på min Ledsagelse, så tør jeg ikke tage den 2 Skyld på mig, at De slet ikke kommer afsted. Nogen pludselig Bedring af Tilstanden her kan altså slet ikke ventes. Og om et Par Uger bliver det jo for sent for Dem. Gør det ikke?

De venligste Hilsner fra min Kone og

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] antagelig dagen efter brevet dateret til 19.3.1904. tilbage