Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Snertinge. 28. august 1902

intet nyt eller ejendommeligt

28. Avg. 1902 Snertinge.

Kære Hr. Hirschsprung!

"Casper Dåe" er en let skreven, underholdende Hverdagsfortælling med en tragisk Udgang. Den røber en vis Evne til at forme en Situation; men der er efter mit Skøn intet nyt eller ejendommeligt hverken i Stil, Syn eller Oplevelse. Noget i Bogen kunde tyde på, at Forfatteren havde været Journalist, og i denne Virksomhed har han vel så erhvervet sig nogen Rutine i Penneføring, men noget Tab for Literaturen vil det næppe være, om Bogen forbliver uudgiven1.

Jeg har ikke hørt, hvad det er bleven til med Deres Forhandlinger med Joh. Skjoldborg. Jeg antager derfor, at Sagen er strandet. –

Ja, nu længes vi snart efter at komme bort fra Snertinge og at falde til Ro for 2 Vinteren i vor nye Bolig i Hillerød (ikke i Fredensborg, som De synes at mene). Her er råt og koldt og vådt.

De ser mig vist snart en Dag i Kbhvn.

Venlige Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

Jeg sender tilbagesender sammen med Manuskriptet en Bog2 "Jørgen", som jeg i sin Tid lånte af Hr. Lübecker og har beholdt alt for længe. Jeg takker for Lånet!

 
[1] Forfatteren, Niels Hoffmeyer (1874-1946), var journalist og udenrigspolitisk medarbejder ved Nationaltidende. Hans debutbog Casper Daae. Fortælling udkom 1903 på Pios Forlag. tilbage
[2] Bog: antagelig Kappel Bøckers debutbog, romanen Jørgen. Fortælling fra Vendsyssel, 1890. tilbage