Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Snertinge. 3. august 1902

Skjoldborg i vignet-udgave

3die Avg. 1902. Snertinge

Kære Hr. Hirschsprung!

Mange Tak for Pengene, som jeg allerede idag har modtaget. Dersom min Kone har efterladt Kvittering hos Dem for de 200 Kr, hun fik hos Dem, vil De nok huske at tilintetgøre den, da Finanskasse-Anvisningerne jo skal gælde for Valuta.

Ja, Skjoldborg, hvem jeg forleden traf i Sæby, har jeg stadig megen Tillid til. Da jeg hørte, at han vilde skifte Forlægger, anbefalede jeg ham at gå til Dem, og det var for at få en Forbindelse i Stand, at jeg foreslog ham at tilbyde Dem sin Debutbog1, som jeg iøvrig ikke husker nøjere. Det lød imidlertid, som om han allerede havde gjort indledende Skridt til et Arrangement med Hegel; men muligt var det jo, at De 2 endnu kunde knytte ham til Dem, hvad De næppe vilde komme til at fortryde, omend hans Fordringer i Øjeblikket er lidt store. Han har et meget stort Publikum ude på Landet og forstår at holde dettes Interesse for ham varm. Hans Mening var, at kun de bedste Stykker af Debutbogen skulde medtages i en eventuel ny Udgave og de andre erstattes af nogle nye som han havde liggende.

En hjertelig Hilsen fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Debutbog: Skjoldborgs novellesamling I Skyggen udkom 1893 hos Andr. Schou. Det Schubotheske Forlag udsendte den i ny udgave ("Vignet-Udgave") i 1903. Men i øvrigt gik han over til Gyldendal. tilbage