Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Snertinge. 15. september 1902

mit metusalemsgamle Løfte

15d Sept. 1902. Snertinge.

Kære Hr. Hirschsprung!

Mon jeg ikke skulde have glemt Kladden til mit bedrøvelige Skuespil1 i den Pakke Manuskript, som jeg forleden tilbageleverede Dem? I så Fald er De nok så god ved Lejlighed at sende mig det.

Jeg er iøvrig endnu en Del optaget af vore Forhandlinger angående dette Skuespil, og jeg er nu fast bestemt på, såsnart jeg kommer til Hillerød at tage fat på en ny og (forhåbenlig) god Bog til Deres Forlag, at mit metusalemsgamle Løfte til Dem endelig kan blive virkeliggjort. Jeg kan dog ikke ofre al min Tid på den, og den kan jo i hvert Tilfælde ikke udkomme, før "Lykke-Per" foreligger færdig; men at tage Beslutningen er jo straks et lille Skridt mod Målet og ikke altid det mindste. 2 Når jeg næste Gang taler med Bojesen om Forretningsanliggender, skal jeg meddele ham min Bestemmelse; men forinden den Tid beder jeg Dem om ikke at omtale Sagen. Jeg vil ikke gerne have, at han fik det at vide af andre.

Tag en venlig Hilsen fra os alle her

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Skuespil: muligvis De vilde Fugle. tilbage