Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Sæby. 11. juli 1902

Nu flytter vi jo til Hillerød

11 Juli 1902
Hotel Harmonien
Sæby

Kære Hr. Hirschsprung!

Min Kone meddeler mig, at hun har lånt 200 Kr hos Dem, da hun manglede Penge til at komme på Landet for. Jeg har forresten nu fået det Honorar fra "Spejlet"1, som jeg ventede på; og når jeg kommer til Kbhvn, skal jeg redelig tilbagebetale den nævnte Sum. Foreløbig min bedste Tak for Udlæget.

Af min Kone vil De vel iøvrig have erfaret, hvad De har ønsket at vide om os og vores Børns Sygdomme2; nu synes jo endelig en lysere Tid at oprinde; men en slem Forskrækkelse har vi rigtignok haft af dem begge. Jeg selv er på en (noget vinterlig) Sommerudflugt til mit gamle Hjemland; men af nogen lang Varighed bliver Opholdet 2 her næppe. Dog kan De trøstig sende det Manuskript3, De har omtalt for min Kone, herop til Sæby; jeg skal ikke rejse, inden det har nået mig.

Og så Tak for Deres Brev og for den Interesse, De altid viser for os og vort Vel. Nu flytter vi jo til Hillerød; forhåbenlig ser vi Dem da lidt oftere.

Deres Fader var så elskværdig at sende mig en Indbydelse til Åbningsfesten på Charlottenborg i forrige Uge; men jeg var allerede dengang på Rejse. Det vilde√ være glædeligt, om Stat og Kommune uden altfor mange og lange Betænkelighed[er] tog mod Deres Forældres kongelige Gave; men de mange Ugleskrig, der har lydt, varsler ikke godt. Dorphs Artikel i "Politiken" forleden syntes jeg godt om. Det var vist netop, hvad der skulde siges.

Noget nyt har jeg ikke at meddele. Derfor blot en Hilsen fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] for "Det store Spøgelse". tilbage
[2] Sygdomme: ???? tilbage
[3] Manuskript: formentlig et ms. til konsulentudtalelse. tilbage