Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Snertinge. 2. juni 1902

planlagt Fodrejse i Jylland

2d Juni 1902 Snertinge.

Kære Hr. Hirschsprung!

Det her tilbagesendte Manuskript er det rene Barnemad. Det har ikke været mig muligt at øjne nogetsomhelst Talent deri.

Det gør mig ondt, at det lokkende Vejr ikke har kunnet overvinde Deres Betænkeligheder ved at forlade Forretningen, så jeg havde kunnet få den Fornøjelse at se Dem her; men det er iøvrig gået mig selv på samme Måde. Så gerne jeg havde fulgt Deres Opfordring til at gæste Dem, har jeg følt det som en Pligt at tage Vare på Huset her i min Kones Fraværelse. Nu vender hun hjem om et Par Dage; og det er så Meningen, at jeg skal gøre Alvor 2 af en længe planlagt Fodrejse i Jylland. Sommeren synes jo nu at være kommen; det gælder da om at benytte Øjeblikket.

Hjertelig Tak, fordi De vilde se mig. Når jeg vender tilbage fra Jylland, kommer jeg nok, i hvert Fald til Kbhvn.

Venlig Hilsen

Deres hengivne
H. Pontoppidan.