Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Snertinge. 23. maj 1902

vanlig Elskværdighed

23d Maj 1902. Snertinge

Kære Hr. Hirschsprung!

Jeg fik forleden fra Deres Kompagnon Meddelelse om, at De var vendt tilbage fra Deres Udenlandsfærd men igen var borte fra Byen på en Pinseudflugt til Vordingborg. Antagelig er De nu kommen hjem også fra denne Afstikker, og jeg vil da ikke tøve længer med at lade høre fra mig og både på egne og på min Kones Vegne takke Dem hjerteligt, fordi De med vanlig Elskværdighed mindedes os på Deres Rejse. Vi var glade for Deres Opmærksomhed, både fordi de sendte Frugter smagte os så godt, mest dog fordi ethvert Vidnesbyrd om Deres venlige Følelser for os altid glæder os.

Mon De nu boer ude på "Skrænten"? 2 I så Fald vil jeg ikke prøve på at lokke Dem herud i denne Udørk, så meget mindre, som jeg for Tiden lever her mutters alene. Min Kone og Børnene er rejst på Familjebesøg til Sydsælland og bliver borte et Par Uger. Men har De Lyst til at se ud til mig i min Ensomhed og vil tage tiltakke med Forholdene, som de er, vil De være hjertelig velkommen nårsomhelst.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.