Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Snertinge. 14. februar 1902

æstetisk kun ringe Værd

14/2 1902 Snertinge.

Kære Hr. Hirschsprung!

Jeg forstår godt, at De ikke har ønsket at forlægge det tilsendte Manuskript, som jeg her – med Tak – tilbagesender. Fortællingen eller Bekendelsen eller Sygehistorien (eller hvad man helst skal kalde det lidet kunstneriske Produkt) har naturligvis sin Interesse og vilde rimeligvis også kunne vække en hel Del berettiget Opsigt, men fra et æstetisk Synspunkt betragtet har Manuskriptet kun ringe Værd.

Nej, jeg kom ikke til Kbhvn, og jeg kan ikke sige, hvornår jeg kan komme. Dog troer jeg ikke, at også denne Karnevalstid 2 skal helt forløbe, uden at√ jeg lader mig se derinde i den glade Stimmel; men jeg befinder mig iøvrig kun vel i den fuldkomneste Ro, og på nogen lang Visit kommer jeg derfor ikke. Det vil glæde mig at se Dem igen og få en Passiar med Dem om de mange sælsomme Ting, der foregår i denne Verden, og som tager sig dobbelt underfulde ud, når man (som jeg) betragter dem på Afstand.

En Hilsen også fra min Kone.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.