Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Snertinge. 18. oktober 1901

Deres rare Besøg

fredag] 18d Oktb 1901. Snertinge.

Kære Hr. Hirschsprung!

Jeg har ventet med at skrive, fordi jeg gerne samtidigt vilde tilbagesende Dem det modtagne Manuskript; men jeg er endnu ikke bleven ganske klar over Forfatterens Evner og om der overhovedet er nogen, skønt jeg daglig læser i hans Fortællinger. Jeg må altså bede om Henstand.

Derfor vil jeg nu ikke tøve længer med at sende Dem Tak for alle de Herligheder, der i Form af Bøger og Chokolade er regnet ned over mit og min lille Drengs Hoveder. At den sidste blev trøstet, behøver jeg næppe at sige. Jeg troer endog han begyndte at føle en ny Dragning mod "Buret"1. Den Peterhansenske Literaturhistorie2 skal jeg tilbagesende sammen med det jens jensenske Manuskript; der er jo Højvelbårenheder i det sidste, så Etatsråden vil komme i godt Selskab.

Mon De har haft Besøg af min Madamme? Vi venter hende hjem på Søndag. – Tak for Deres rare Besøg og mange Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Buret: ??? tilbage
[2] Peter Hansen: ny udgave af dennes litteraturhistorie udk. i 1902. Hos Schubotheske??? tilbage