Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Snertinge. 9. oktober 1901

imødekommet min Anmodning

9d Oktb 1901. Snertinge.

Kære Hr. Hirschsprung!

Min bedste Tak, fordi De så villigt og venligt har imødekommet min Anmodning, og modtag altså her 6 Anvisninger på Finanshovedkassen. Jeg har, som sædvanligt, ladet de enkelte Øre's Plads i Tallene stå åbne til senere Udfyldelse, da Antallet skifter med Månederne og efter en Regel, jeg ikke kender; enkelte Måneder giver 34 Øre, andre kun 33 Øre.

At De endnu ikke har opgivet at besøge os, glæder os meget; men da det√ vilde være meget kedeligt, om De kom, netop når min Kone ikke er hjemme, og da hun ikke nu kan opsætte sin Rejse, vilde vi sætte Pris på, at De ventede med at komme, indtil hun er kommen tilbage igen. Vejret er jo også for Tiden så uroligt og kedeligt; og jeg vilde gerne, at Devi, når De kom hertil, skulde se os lidt omkring her på Egnen.

Nu blot en Hilsen og en fornyet Tak fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.