Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Snertinge. 7. oktober 1901

i Bagskud med sine Finanser

7d Oktb. 1901. Snertinge.

Kære Hr. Hirschsprung!

Nu er det galt med Pengene igen. Vi skal have Brændsel i Huset, og jeg har kun mine evige Finanslovspenge at tage til. Jeg har den Tro, at om jeg sendte Dem min Kvittering for Novb. Måned, vilde De heller ikke denne Gang nægte mig at betale mig Pengene, skønt vi endnu kun er i Begyndelsen af Oktober. Men jeg er nu så led og ked af dette ustandselige Pengevrøvleri, og De er det naturligvis (og med Rette) i endnu højere Grad. Da jeg nu indser, at det ikke vil stoppe, men at mine Finanskasse-Kvitteringer vil marschere til Dem Måned efter Måned med Bøn om at blive taget for gode før Indløsningstiden, har jeg tænkt på, om jeg ikke kunde få tilvejebragt et Arrangement, så vi begge tog Smerten på een Gang, nemlig således, at jeg sendte Dem mine Kvitteringer for et halvt År fra Novb. at regne, altså tilsammen lydende på 500 Kr, og at De så forstrakte mig med denne Sum minus påløbne Renter nu med det samme. Jeg vilde da kunne blive befriet for alle disse Småsager, 2 Ærgrelser og Forsinkelser, som fremkaldes ved, at man er kommen i Bagskud med sine Finanser. Dersom jeg var boede i København og var noget kendt der, vilde jeg have henvendt mig til en Bankier dermed; men De har jo engang givet mig Tilladelse til at benytte Dem somsådan en sådan, og jeg har jo også stadig gjort flittig Brug af Tilladelsen. – De Småtjenester, jeg kan yde Dem til Gengæld ved at være Deres literære Consulent nu og da, berettiger mig naturligvis ikke til at være så fordringsfuld; – men derfor kan De også frit give mig et Afslag, dersom De ikke vil indlade Dem på Arrangementet. –

Nu har vi fået rigtig Efterår herude med Storm og Kulde. Om et Par Dage rejser min Kone bort. Hun havde indtil det sidste håbet på, at hun skulde få Dem at se forinden. Jeg forstår nu meget godt, at der skal Overvindelse til at tage så langt bort som til Snertinge, når man ikke er tvungen dertil. Det skal derfor også være Dem tilgivet, at De i Cykleringens Sprængning forleden såe ligesom et Fingerpeg fra oven og blev hjemme.

Nå ja, nu er altså Brevet skrevet; det var ikke lysteligt at skrive, og De vil derfor undskylde, at jeg har gjort det så kort som muligt. Den 3 blotte Tanke om Penge og Pengetransaktioner nedslår ganske mit Humør selv, hvor der egentlig ingen Grund er dertil. Og jeg kan jo egentl i Grunden ikke beklage mig. Jeg har fra "Nordisk Forlag" et rigeligt Underhold; men Norges-Rejsen har sat mig de Par hundrede Kroner tilbage.

Men nu nok derom. Tag en venlig Hilsen fra os alle.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.