Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Snertinge. 25. september 1901

Brandes forekommet mig lidt naiv

25d Septb 1901.
Snertinge

Kære Hr. Hirschsprung!

Jeg kan ikke tilråde Dem at forlægge det her tilbagesendte Manuskript1. I de første Sider er der noget, der synes lovende; men det bliver ikke til andet end Damenovelle. Var Bogen endda som sådan noget værd, men det er den heller ikke. I Slutningen er der igen en Antydning af et Tema, der under en Digters Hænder vilde kunne blive til noget. Men hvad kan ikke det? –

Knudsen-Hjortø's Bog2 er netop kommen ind af Døren. Tak for Tilsendelsen. Det er jo egentlig en fortræffelig lille Bog. Gid den nu måtte få en forestående Modtagelse!

Venlige Hilsner.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

Har jeg sagt Dem Tak for "Trefoden"3? Og 2 for Schwanenflügels Bog4? Den sidste har jeg læst med megen Interesse. Skønt jeg ikke deler hans Syn på Kierkegård, indrømmer jeg, at han vistnok har set ham dybere ind i Sjælen end f.Eks. Brandes5, hvis Opfattelse af ham altid har forekommet mig lidt naiv6.

Avisernes Dom om "Trefoden" kunde det have moret mig at se. Herude lever jeg jo borte fra alt.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Manuskript: det kan (endnu) ikke oplyse hvilken forfatter der er tale om. tilbage
[2] Knudsen-Hjortø´s Bog: Hjemme fra Egnen. tilbage
[3] "Trefoden": Sophus Claussens bog. tilbage
[4] H. Schwanenflügels Bog: Jakob Peter Mynster. Hans Personlighed og Forfatterskab I-II. tilbage
[5] Brandes: Georg Brandes udgav i 1877 sin bog om Søren Kierkegaard. HP ønskede sig bogen i sin liste til Fr. Hegel i febr. 1884. tilbage
[6] naiv: i et interview i 1927 kalder HP bogen "ypperlig". tilbage