Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Snertinge. 16. september 1901

Tak for Bøger

16d Septb. 1901 Snertinge

Kære Hr. Hirschsprung!

Tak for Bøger, Penge og alt godt. Jeg sidder midt i "Sprogundervisningen"1, der interesserer mig meget men også gør mig noget melankolsk, fordi jeg ikke kan lade være med at tænke på, hvor sprogkyndig man muligvis nu havde været, dersom man ikke havde haft så umulige Lærere og været Offer for et så tåbeligt Læresystem. C. Ewalds "Ferie" har jeg også læst eller rettere kigget i; men jeg må herefter give H. Bang2 Ret i, at det er af den Slags Bøger, der vistnok burde have√ været uskrevne.

Vi lever her i en Rengøring, der gør mig landflygtig i mine egne Stuer. Når vi kommer så vidt, at vi igen er hjemme i Hjemmet, håber vi at se et Kig af Dem herude. Inden vi veed et Ord deraf, har vi Vinter.

Venlige Hilsner til Dem og Deres Familje fra min Kone (der foreløbigt ved mig sender en Tak for "Les souverains"3) og mig selv.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Sprogundervisningen: ??? tilbage
[2] H. Bang: Herman Bang, må man formode, citeret af AaH i et ikke bevaret brev. tilbage
[3] Les souverains: måske Les Morts mystérieuses de l’Histoire, Souverains et Princes français de Charlemagne à Louis XVI af Dr. Cabanès (1901). Så Antoinette læste altså – i modsætning til HP – fransk. tilbage