Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Snertinge. 4. september 1901

yde lidt Gengæld

Snertinge
4d Sepb. 1901.

Kære Hr. Hirschsprung!

Ved min Hjemkomst hører jeg, at min Kone allerede har disponeret over mine Septemberpenge fra Finanshovedkassen, og at hun (også hun!) har ulejliget Dem med at hæve dem. Jeg har herved fået 83 Kr 33 Øre mindre at råde over, end jeg troede at have, og er derved bragt i Forlegenhed. Vi har længe til Oktober. Alligevel tager jeg Mod til mig og spørger Dem, om De forlods vil bytte min Oktober-Anvisning med Valuta, da jeg ikke godt kan undvære disse Penge, indtil de forfalder til Udbetaling?

Jeg håber, De snart vil give mig Lejlighed til at yde lidt Gengæld for al den Ulejlighed, vi forvolder Dem. Jeg antager, at De også 2 i denne Tid får et Væld af√ Manuskripter ind ad Døren. Jeg er altid parat.

Familjen her har jeg fundet i bedste Velgående. Min Kone, der lever i Rengøring, beder mig hilse og takke meget for Deres velvillige Indløsning af hendes Anvisning.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.