Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Wålen, Norge. 5. august 1901

Postanvisning til Jyllinge

5te Avg. 1901. Wålen
pr. Fåberg.

Kære Hr. Hirschsprung!

Turde jeg bede Dem at gøre mig en stor Tjeneste? Nemlig at lade medfølgende to Anvisninger hæve på Finanshovedkassens Kontor og sende de 100 Kr pr. Postanvisning til Fru Pontoppidan, Jyllinge pr. Ølstykke, og Resten hertil med Fradrag af Portoudgifter.

Jeg siger Dem på Forhånd Tak, da jeg veed, at De ikke vil sige Nej.

Herfra intetsomhelst nyt. Jeg skylder Dem Tak for tilsendte "Politik" med Lykønskningen. De ser mig forresten snart i Hjemmet.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.