Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Wålen, Norge. 23. juli 1901

Bogen tom for Talent

23d Juli 1901. Wålen pr. Fåberg

Kære Hr. Hirschsprung!

Det er desværre ikke lykkedes mig at få nogen Interesse for de Personer, Hr. Saxild har søgt at skildre i det tilsendte Manuskript. Den hele Fortælling er så lidet betydende, og den Kunst, hvormed den er skreven, så mikroskopisk, at De uden at begå nogen Brøde kan sende den tilbage til Ophavet. – Jeg håber nu ikke, at den Varme, hvori vi her lever for Tiden, kan have haft nogen Indflydelse på min Dom over Arbejdet eller på den Søvnighed, der stadig overfaldt mig under Læsningen. Jeg er overbevist om, at jeg også under normale Vejrforhold havde fundet Bogen tom for Talent.

Jeg tilbagesender Dem nu Manuskriptet, såsnart jeg kan få Bud til Postkontoret.

Jeg håber, De lever vel i denne dejlige Sommer. Kedeligt var det, at De ikke lod Dem friste til at en Norgestur i År. Vi kunde muligt da være bleven enige om at gå en lille Fodtur sammen. 2 Jotunheimen har vi jo lige i Nærheden. Jeg husker godt, at De har været her før, men Jotun lader sig jo nok se to Gange.

Venlige Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan.