Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Snertinge . 25. november 1900

den vovelige og vanskelige Kunst

25 Novb. 1900. Snertinge

Kære Hr. Hirschsprung!

Jeg var meget ked af, at jeg ikke traf Dem i Byen denne Gang. Til Silkegades Omgivelser1 vilde jeg ikke mere, men jeg vilde om Aftenen have besøgt Dem og Deres Forældre i Bredgade (d.v.s. Aftenen derefter). Jeg befandt mig imidlertid ilde og tog herhjem.

Om nogle Dage kommer jeg dog igen ind til Byen og får vel da lidt mere Ro på mig.

Hjertelig Tak for "Enevold Brandt"2, der jo er en – i bogstavelig Forstand – vægtig Bog. Jeg glæder mig til at læse den. Af Clausens "Junker Firkløver" havde jeg megen Fornøjelse, endda Bogen måske ikke er helt lykkedes for Forfatteren. Det har, synes mig, mindre at sige. Her er dog endelig en Mand, der har givet sig i Kast med den vovelige og vanskelige Kunst: at fortælle; som ikke har ladet sig nøje med at pille enkelte ret ligegyldige√ Scener ud af nogle 2 Menneskers Liv og lade Læsernes Fantasi besørge Sammenklistringen.

Blot disse Linier for at kvittere for Bøgernes Modtagelse. Mere mundtligt.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Silkegades Omgivelser: I Silkegade ligger forlagets kontor, men måske også mere fristende ting? tilbage
[2] Enevold Brandt af Svend Leopold. tilbage