Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Snertinge. 10. maj 1900

Duft af Grøde

10de Maj 1900 Snertinge

Kære Hr Hirschsprung!

Jeg modtog i Morges Deres Brev og skyndte mig at afsende Manuskriptet. Som jeg skrev til Dem igår, er der efter min Mening ingen tvingende Grund til at udgive det. Det åbenbarer en ikke helt almindelig Evne til at underholde, og en Personskildring som "Rektoren" er heller ingenlunde slet gjort. Men den unge Pige er til Gengæld altfor almindelig, og nogen ny eller særegen Digterbegavelse tyder Bogen ikke på. Men netop herpå er det jo, det ved Bedømmelsen af en Debut kommer an. Hellere enden√ mislykket og totalt forfejlet Bog, hvori der mærkes den ganske bestemte Duft af Grøde 2 end et velskrevet Værk, der mangler denne – undertiden søde, undertiden temmelig ramme – odeur.

Lykkelig Rejse, lykkelige Mand!

Deres hengivne
H.Pontoppidan

Endnu blot et Ord. Jeg er ikke helt fri for Betænkelighed, når jeg fraråder Dem at forlægge "I Elborg". Ikke fordi jeg føler mig usikker i min Dom om Bogen og Arten af√ den literære Evne, den røber, – men jeg kunde tænker mig, at Hr. Bing1 en Dag vilde være i Stand til at skrive en stor, livlig og spændende Underholdningsbog. Der er i "I Elborg" et Tilløb hertil – men også kun et Tilløb. –

Hils Paris, og sig, at jeg i Tankerne omfavner hende.

 
[1] Bing: Den eneste "Bing" fra Dansk Skønlitterært Forfatterleksikon der kan være tale om, er den jødiske (moderen født Salomonsen) Ole Bing (1875-1938) der i 1914 udgav en roman Sytten Aar. Hans far var Ludvig Bing (og Grøndahl) (1847-85). tilbage