Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Snertinge. 17. januar 1900

snart ser Dem herude

17d Jan. 1900. Snertinge

Kære Hr. Hirschsprung!

Det er virkelig rart, at De ikke er bange for lidt Sne og Kulde, hvad vistnok ellers Københavnere er, og De skal være hjertelig velkommen her, hvornår De end vil komme. Kun råder jeg Dem til at tage godt Rejsetøj med Dem, da det er umuligt længer at køre med lukkede Vogne og al Kørsel foregår med åbne Slæder. Vi venter Lundegårds med det første, måske kunde det more Dem at slå Følge med dem herud eller være her, når de kommer. Rimeligvis veed De selv bedre end jeg Besked med 2 det svenske Herskabs Rejseplaner, og det vilde sikkert glæde Lundegårds at træffe Dem uden netop i Forretningsanliggende.

Vi har haft vidunderligt smukke Dage her. Ganske særligt i Søndags var her en Vinterpragt, hvortil jeg aldrig har set Mage.

Kan det gå an igen at bede Dem gøre mig den Tjeneste at hæve nogle Penge for mig? Jeg har nemlig modtaget Meddelelse om, at jeg af Raben-Levetzauske Fond, der et Par Gange før har forgyldt mig, har kendt mig værdig til en Præmie på 500 Kr, hvad jeg er særdeles henrykt over. Pengene kan hæves i Slutningen af denne Måned (i Bredgade, vistnok Nr. 30); men – som sædvanligt – kan jeg dårligt vente sålænge. Dersom De derfor vilde sende mig 100 Kr 3 af dem forud pr. Postanvisning, vilde jeg være glad derfor, og skønt jo Rentefoden er høj for Tiden, gør De det også nok. De har jo nu engang vænnet mig til at betragte Dem som min Privatbank.

I det Håb, at vi nu snart ser Dem herude, vil jeg vente med alle andre Hjerteudgydelser indtil da. Tag en Tak for Deres Brev1 og Hilsen fra os alle.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage