Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Snertinge. 18. januar 1900

Tjenstvilligheden

Snertinge. 18d Jan. 1900

Kære Hr. Privatbankdirektør!

Næppe har jeg afsendt mit Brev til Dem, før jeg får Meddelelse fra Livsforsikringsselskabet "Danmark", at min Policepræmie, stor 43 Kr 20 Øre, er forfalden til Betaling idag. Jeg plejer ellers at få Meddelelsen derom 8 Dage i Forvejen. Nu er der ingen Tid at spilde, og jeg må derfor påny appelere til Deres Tjenstvillighed og bede Dem at indbetale dette Beløb for mig på "Danmark"s Kontor, Stormgade 10. Iøvrig får jeg jo mine Raben-Levetzauske Millioner i Begyndelsen 2 af næste Uge og kan da betale Dem Summen, som De har udlagt for mig. Men Tjenstvilligheden? Ak, den får jeg aldrig betalt! Bestandig bliver jeg

Deres Skyldner
H. Pontoppidan.