Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Snertinge. 12. januar 1900

dens literære Værdi Nul

12t Jan. 1900 Snertinge.

Kære Hr. Hirschsprung!

Jeg tør nu ikke vente med at tilbagesende Fru K's Manuskript, som ikke har interesseret mig og næppe vidner om noget Talent. Dette udelukker jo ikke, at Bogen kan trykkes og finde Læsere, især dersom dens Slutning blev nærmere udført, – men derom har jeg ingen Mening. Jeg kan kun sige, at dens literære Værdi er noget nær Nul.

Vi har haft et dejligt mildt Vintervejr med Sne og Kaneføre. Vi havde håbet, at De var kommen herud, mens Naturen holdt Fest; – nu er Herligheden vist forbi. Idag tør det; – dog, måske har vi Frost igen i Morgen, og da skulde De virkelig gøre Alvor af at komme. – Mange Hilsner!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.