Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Nordby, Fanø. 21. juli 1899

Udgivelse overflødig

21d Juli 99. Nordby
Fanø

Kære Hr. Hirschsprung.

Sigurd Triers "Jesus fra Nazaret" er vistnok et meget hæderligt lille Arbejde, men det forekommer mig for lidet betydende til at udgives som en særskilt Bog; både på Grund af dets ringe Omfang og dets Indholds (for lidt belæste Folk) Mangel på Nyhed, vilde det egne sig bedst til Optagelse i et eller andet folkeligt Tidsskrift. Det hele er jo nærmest et Uddrag af Renan. Husker jeg ikke fejl, ender Renans "Jesu Liv" nøjagtig med det samme Udbrud "Hvil da i din Hæder o.s.v. –" 2 som denne Pjece, – og det er jo i så Fald lidt for nærgående.

Jeg anser da altså Udgivelsen af Bogen som temmelig overflødig1.
 

Jeg har endnu ikke fået sagt√ Dem og Deres Søster Tak for Fotografierne; det, hvorpå vi sidder og fordøjer, er jo absolut det bedste; det er jeg meget glad for. Vær så god og omfavn Deres Søster fra mig.

Forøvrig er jeg lidt Patient i disse Dage; derfor blot disse Linjer.

Blot endnu ét: gener Dem endelig ikke for at sende mig til Gennemlæsning, hvad De ønsker at vide min Mening om. Jeg er altid og med Glæde til Deres Tjeneste.

Mange Hilsner fra os alle her.

3 Deres hengivne
H. Pontoppidan.
 
[1] Jesus af Nazaret set med Nutidsøjne på 67 sider af Sigurd Trier (1876-1920; søn af Herman Trier) udkom i 1899 på Priors forlag, opnåede tre oplag og udkom i 1900 på svensk. Trier blev cand.mag. i nationaløkonomi i 1902, men virkede ved siden af et kontorassistentjob som journalist, forfatter og skuespiller og rejste 1909-19 Europa rundt. Skrev flere mindre bøger om Napoleon. tilbage