Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Nordby, Fanø. 10. juli 1899

vil nødig agere Censor

Fanø.
mandag 10d Juli 99.

Kære Hr. Hirschsprung!

Forfatteren af "Af Kajns Slægt", hvilken Bog jeg nu har gennemlæst, er utvivlsomt et Talent, mens hans Forfatterpersonlighed foreløbig ikke synes mig√ særlig ejendommelig, knap nok rigtig interessant. Hans Bog indeholder efter min Mening så meget godt, så meget ægte følt og alvorligt gennemtænkt, og den yder også i rent kunstnerisk Henseende så meget værdifuldt, at dens svage Sider (f. eks. den romanagtige Slutning) let undskyldes. Jeg tilråder Dem at knytte Forfatteren til Deres 2 Forlag og forlægge Bogen, – måske med lidt Forkortelser i Begyndelsen og Slutningen. Dog, derom tør jeg ikke rigtig dømme, ligesålidt som om, hvorvidt√ de Scener og enkelte Udtryk, hvorved De har anbragt et Udråbstegn, er forsvarlige eller ej. Jeg vil nødig agere Censor, kun meddele Dem mit Indtryk af Bogen i dens Helhed.

Der udkom for nogle År siden en Bog, der hed "Hugo Stilling"1. Var "Af Kajns Slægt" ikke hist og her så mange Gange√ dristigere og andre Steder så meget finere og følsommere, kunde den minde lidt om denne grovkornede (men jo ingenlunde talentløse) Publikumsbog. Der er i begge Bøgerne blandet så meget ondt og godt, så megen flau√ Roman og virkelig Indignation, 3 at de bliver underholdende uden at være helt tiltalende. Men er Axel Thomsen2 ung (hvad Forf. til Hugo Stilling jo ikke var) så retter han nok med Tiden sine falske Toner.

Manuskriptet tilbagesender jeg hermed – og√ lader medfølge de venligste Hilsner fra os alle her.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

Foreløbigt bliver jeg her Ugen ud. Vejret er strålende, Vesterhavet stille. Men min Søvn er urolig, mine Drømme lige stormfulde. Ak!

Dog har jeg det virkelig ganske godt. Mange Hilsner til "Skrænten"!

 
[1] Hugo Stilling: debut fra 1893 af den fallerede overretssagfører O. Isted Møller (1850-1913). Romanen var et heftigt angreb på Georg Brandes og hans retning, og IM vedblev et stort forfatterskab igennem at bekæmpe modernismen (Kilde: K.K. Nicolaisen i DBL 2). tilbage
[2] Axel Thomsen (1875-1951). Hans debutbog, Af Kains Slægt. En Nutidsfortælling, udk. s.å. hos Schubotheske. tilbage