Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Stenløse. 19. oktober 1896

Bogen føles vistnok som noget for bitter

Stenløse (Sælland).
d.19d Oktb 96.

Kære Hr. Hirschsprung!

Skønt det vistnok er grumme ubeskedent af mig, så vil jeg dog – alt vel overvejet – ikke sige nej til Deres elskværdige Tilbud om at lade mit gamle Mellemværende med "Det Schubotheske Forlag" henstå indtil videre. Forhåbentlig tilbyder der sig i en ikke altfor fjern Fremtid en anden, gunstig Lejlighed til at få det afgjort.

Jeg har nemlig en Del Klatgæld hos Skræddere, Skomagere og andre Handlende, der generer mig, og som jeg 2 meget gærne vil have ud af Verden. Dersom det altså ikke er Dem imod at udbetale mig hele den store runde Sum på èn Gang eller i hvert Fald i større Portioner og i Løbet af indeværende Kvartal, vilde De gøre mig en stor Tjeneste ved allerede nu at sende mig nogle et Par√ hundrede Kroner.

Jeg takker Dem for Tilsendelsen af Anmeldelserne1 af "Højsang". Bare De nu ikke må komme til at fortryde det 2d Oplag. Bogen føles vistnok som noget for bitter af det "store" Publikum i vort lillebitte danske Publikum.

Venlige Hilsner

Deres hengivne
H.Pontoppidan.

 
[1] Anmeldelser: på dette tidspunkt var der (iflg. Skjerbæk-registranten) offentliggjort to anmeldelser: Helmer Linds i Aftenbladet og Otto Borchsenius´ i Dannebrog. tilbage