Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Stenløse. 22. oktober 1896

for første Gang i mit literære Liv

Stenløse
d. 22d. Oktb. 96.

Kære Hr. Hirschsprung!

Mange Tak for de mange Penge; det forskrækkede mig næsten at modtage dem i én Sum; jeg er ikke vant til at have så mange Penge mellem Hænder på én Gang. Når jeg først kvitterer i Dag, er det, fordi vort Postkontor her ikke bliver betroet Expeditionen af en så stort Beløb; det sker gennem Viksø1, og derfor går der en Dag over.

Men lad mig nu benytte Lejligheden 2 til at sige Dem og Deres Kompagnon min bedste Tak, først fordi De i sin Tid henvendte Dem til mig om dette Bidrag til Deres "Miniatur-Bibliotek", dernæst for den Tillid og Imødekommenhed, De hele Tiden har vist mig. Jeg er også overbevist om, at selv om De i Øjeblikket vil komme til at lide nogen Skuffelse med Hensyn til "Højsang" som Salgsobjekt, så vil De aldrig bebrejde mig, at jeg ikke under Udarbejdelsen har taget større Hensyn til Publikums nuværende Smag og Ønsker. Den Tryghed, jeg i så Henseende føler (jeg havde nær sagt for første 3 Gang i mit literære Liv), er jeg Dem inderlig forbunden for, og jeg beder Dem at opfatte det som en oprigtig Kompliment til Dem og Deres Forlag, at jeg sendte Dem en Bog, der ikke kunde gøre sig Håb om at behage. I de fleste Forlag i vore Dage spørges først og fremmest om succès'en ... endog den øjeblikkelige succès. Jeg glæder mig over gennem med√ Dem igen at være kommen i Forbindelse med Literaturvenner, der ikke alene betragter en Bog som en Markedsvare men som et Stykke levende Menneskeliv.

Modtag en hjærtelig Hilsen fra

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Viksø: = Veksø. tilbage