Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Stenløse. 17. september 1896

Tilføje i Korrekturen

Stenløse.
17d Sept 96

Kære Hr. Hirschsprung!

Ved at gennemgå Korrektur-Aftrykkene har jeg opdaget, at jeg af Frygt for at gøre Bogen langt større end beregnet har ladet mig forlede til en Knaphed, der er kommen Klarheden til Skade. De sagde jo, at jeg ikke skulde genere mig for at tilføje i Korrekturen, – det har jeg nu (som De vil se) benyttet mig af, forhåbentlig til Gavn og Glæde for os begge.

Venlig Hilsen

Deres hengivne
H. Pontoppidan.