Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Stenløse. 29. september 1896

en ugalant Jubilæums-Hilsen

Stenløse
29d Septb 96.

Kære Hr. Hirschsprung!

Jeg troer, vi skal vente til efter Drachmanns-Jubilæet1. Det kunde ellers let tage sig ud, som var√ min Bog var beregnet på at være en ugalant Jubilæums-Hilsen fra mig. Det vil jeg nødig have.

Men hvorfor derfor vente til den 16? Kunde vi ikke tage en Dag midt imellem?

Men det har jo forøvrig kun lidt at sige. Gør De ganske, som De synes.

2 Ja, De var rar, om De vilde se herud. De skal være hjærtelig velkommen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Drachmanns-Jubilæet: 9. okt. fyldte Drachmann 50 år. Højsang udkom den 13. oktober. tilbage