Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Stenløse. 12. september 1896

Skildring fra Alfarvej

Stenløse
Lørdag. [12.9.18961]

Kære Hr. Hirschsprung!

Jeg finder jo unægtelig også, at Billedet S.26 er for stort. Dog troer jeg, at om det kunde anbringes halvt ude i Marginen (…) vil det tage sig langt bedre ud (…) Men nogen Tilføjelse i Manuskriptet er det mig netop på det Sted umuligt at foretage (…) Mols' Billeder er ingenlunde kedelige; men der må gøres noget for at tage det firkantede af dem.

Hvad Kapiteloverskrifterne og Kapitelbegyndelser angår, da har jeg (…) antydet, hvorledes jeg havde tænkt mig det. (…) Der bliver dog kun meget lidt Plads på Titelbladet, idet jeg nemlig gærne vilde give Bogen Undertitlen: "Skildring fra Alfarvej". (…) Det store Begyndelsesbogstav i Fortalen har De ladet forandre. Men det synes mig ikke ganske rigtigt. (…) I det Hele troer jeg, at alle Kapitlerne skulde begynde med et federe Bogstav. Intet pynter så meget på en Bog (…) Jeg skrev til Mols, at han havde snydt mig for Elverdansen. Men han har intet svaret derpå. (…)

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

Dersom De synes om min antydede Måde at begynde Kapitlerne på men derimod ikke om Romertallene som Kapitelangivelse, kan disse tilnød helt stryges. Det er jo egentlig temmelig (…) ligegyldigt.

 
[1] Skjerbæk daterer brevet i henhold til andre breve om sagen. tilbage