Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Stenløse. 10. september 1896

Rettelser og Tilføjelse

Stenløse (Sælland).
Torsdag. [10.9.18961]

Kære Hr. Hirschsprung!

Ved at modtage Korrektur af 7 og 8 Ark og se de√ deri værende Kapitler på Tryk, har jeg opdaget, at jeg for tidligt har sluppet Fortællingens Tråd i Kapitel 5, hvorved det i Kap. 6 værende Æventyrskuespil er bleven mindre forståelig. Jeg har derfor i medfølgende Ark foretaget en Del Rettelser og en større Tilføjelse, som jeg beklager men anser for nødvendig. Altså må De ikke blive gnaven!

Jeg sender dette Ark alene√, for at det kan blive rettet og derefter√ gennemset af mig endnu en Gang før Billederne bliver indsatte. Jeg tillader mig altså at udbede 2 mig en ny Korr. af dets Indhold; det skal da blive tilbagesendt sammen med de øvrige Ark, jeg har liggende.

Mon Mols har sendt de sidste Tegninger. Jeg kan ikke godt sende mere Manuskript, før jeg har set dem og overbevist mig om, at de stemmer med min Tekst.

Jeg takker for det sidst modtagne Brev med de deri indeholdte Reproduktioner. Det lille√ Billede, der er bestemt til at pryde Titlbladet (svarende til Borgtinden i Drachmanns Bog) synes mig ikke så ganske lidt for stort. Jeg er bange, det ikke vil pynte Bogen.

Blot disse Linjer i Hast. Og mange venlige Hilsner fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Skjerbæk daterer brevet i henhold til andre breve om sagen. tilbage