Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Lellinge. 15. oktober 1895

almindelig, u-illustreret Bog

15d Oktb 95. Lellinge
pr. Køge

Til
D'Hr. Lübecker og Hirschsprung!

Jeg har nu tænkt over Deres Forslag og er kommen til det bestemte Resultat, at jeg ikke kan gå ind på det, og at jeg hellere vil afgøre mit Mellemværende med Dem ved en almindelig, u-illustreret Bog, med Hensyn til hvilken jeg skal tillade mig at henvende mig til Dem, når jeg i en nær Fremtid kommer til Byen.

Med Højagtelse
H. Pontoppidan