Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Gl. Kongevej 141. 21. november 1895

forsåvidt ikke bundet

Gl. Kongevej 141.
21d Novb 95.

Hr. Forlagsboghdl. Hirschsprung!

Jeg takker Dem for Deres Brev af 14d d.1 med det deri indeholdte Tilbud. Når jeg ikke har besvaret det før, er det, fordi jeg har villet afvente min første Samtale med det nye Aktieselskabs Formand og Direktør2. Jeg har foreløbigt ikke bundet mig noget Sted og er heller ikke bundet af gamle Forhold, så jeg kan forsåvidt handle fuldkommen frit. Jeg tænker stadig på den Fortælling til Deres Miniatur-Bibliotek. Når jeg har Planen til den nogenlunde færdig og kan 2 udsige noget om dens Art og Størrelse, skal jeg atter lade høre fra mig.

Deres ærbødigst forbundne
H. Pontoppidan.

 
[1] kendes ikke. tilbage
[2] Formand og Direktør: P.G. Philipsen og Ernst Bojesen i det nystiftede selskab Nordisk Forlag. tilbage