Henrik Pontoppidan til Harald Herdal
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 30. september 1937

i Kakkelovnskrogen


30 Septb. 37.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Harald Herdal!

Siden Andersen-Nexø for År tilbage tilegnede mig sin "Pelle Erobrer" har ingen Boggave glædet mig mere end Deres "Mennesket"1. Jeg er blot bedrøvet over, at jeg ikke personlig kan takke Dem for den, overhovedet er ude af Stand til på Grund af legemlig Svækkelse (særlig af Hørelsen) at pleje Samkvem med de Afløsere indenfor Literaturen, som jeg føler mig draget til og beundrer for deres Mod og Styrke. Jeg må da√ lade disse få Linjer tale for mig. De skal bringe Dem en gammel Kollegas oprigtige 2 Tak for det Håndtryk, hvormed De har glædet og æret ham, en Invalid, der nu – meget mod sin Vilje – må sidde i Kakkelovnskrogen som Tilskuer.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Mennesket: Harald Herdals digtsamling Mennesket (1937) var tilegnet Henrik Pontoppidan. tilbage