Harald Herdal til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Lynge Overdrev pr. Lillerød. 1. oktober 1937

forlægger presser paa

Lynge overdrev.
Lillerød.
1-10-37

Kære Henrik Pontoppidan,

tak for Deres ord, der ga mig forvisning om at bogen har glædet Dem og De har forstaaet hvad jeg ville med at tilegne Dem den; bedre tak kunne jeg ikke faa, og Deres ord har, paa et for mig trist tidspunkt, hvor sorger og bekymringer af økonomisk art øver deres pinlige indvirkning, været en stor opmuntring for mig.

Maa jeg ulejlige Dem med noet jeg er lidt ked af at maatte, jeg har til en forlægger, der nu udgir anden del1 af "Den første verden" fortalt hvor smukt De skrev om denne bog, nu spør han om vi maa bruge denne udtalelse offentlig, fordi det ville betyde meget; paa forhaand har 2 jeg helst villet undgaa at be Dem om dette, men han presser paa og tiderne er jo saadan at man maa være glad til man ikke skal betale for at faa noet ud.. Jeg bad Dem hellere støtte mig til et eller andet legat, da jeg er fattigere end næsten lovligt, selv for en digter.. Naa, men nu har jeg spurgt, jeg forstaaer Dem godt hvis De mener at et er hvad man skriver direkte til en forfatter et andet at la det bruge offentligt og De maa ikke la Dem ulejlige af dette og undskylde mig, der lidt nødtvungent spør..

De bedste hilsner til Dem og tak, selv fra Deres "kakkelovnskrog" formaar De at styrke!

Deres hengivne
Harald Herdal

 
[1] anden del: Mens vi blir voksne (1937). tilbage