Henrik Pontoppidan til F. Hendriksen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 1. juni 1932

Edv. Brandes ofte urimeligt udæskende


1st Juni 32.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Til
min forh. Redaktør og skattede Ven, Fr. Hendriksen!

Jeg har nu ransaget min Hjernekiste, men kun fundet et Par Pjalter til Oplysning om den Sag, De skriver om. Jeg husker nok den Sammenrottelse, der gav Anledning til Hørups Brev; men om det, der kaldte de 15 Mand frem til Protest, har jeg kun en stykkevis Erindring, ligesom jeg af Protestanternes Navne kun husker Valdemar Vedel og (vistnok) Høffding. Meningen var jo at indkalde til et stort Casino-Møde, som dog blev forpurret ved en politisk Begivenhed, der fandt Sted i de samme Dage, – meget ubelejligt for Demonstranterne, men til Held for "Politiken", der var kommen i en ubehagelig Klemme ved denne Opposition fra Folk, der regnedes til Bladets gode Venner. Hvad det var for en politisk Begivenhed, 2 der tvang dem til [at] aflyse Mødet, kan jeg mærkeligt [nok] ikke erindre; men at det var Tonen i Edv. Brandes' literære Artikler, der havde fremkaldt Forargelsen, er jeg ikke i Tvivl om, og den var jo også ofte urimeligt udæskende.

Det glæder mig, at De trods Alder og forskellige Svagheder stadig er virksom og vranten, med andre Ord√ den gamle Fr. Hendriksen, som vi ikke kunde lade være med at holde af. Det sidste Prædicat kom mig i Pennen på Grund af Deres Udtalelser om Memoirer i Almindelighed og Deres egne i Særdeleshed. I et Brev til mig sidste Sommer, da jeg lå i Sengen med et brækket Ben, foreslog De mig at bruge mit ufrivillige Otium til at skrive mine Livserindringer i, så jeg formoder og håber, at Deres Forundring over, at Folk "gider læse sligt", blot skyldes en forbigående Misstemning. Jeg for mit Vedkommende læser med Glæde troværdige Memoirer og foretrækker dem i Almindelighed for Romaner, i hvert Fald for dem, der skrives nu tildags. 3 Desværre er jeg efter mit Benbrud ikke videre mobil mere, men tvungen til en Stuetilværelse, der ikke rigtig passer mig. Men efter at have aflagt forskellige dårlige Vaner som at ryge Tobak og læse Aviser forliger jeg mig alligevel nogenlunde godt med Tilværelsen.

Vær hjertelig hilset!

Deres hengivne
H.Pontoppidan.