F. Hendriksen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Tisvildeleje. 30. maj 1932

de 15 Mæ-Hæer

30/5 32, "Arken" Tisvildeleje

Kjære gamle Medarbejder Henrik Pontoppidan.

Måske har jeg, i en eller anden Meddelelse, sagt Dem at jeg arbejder med en større Revision af min gamle Bog1. En af mine unge Korrektører gjør mig opmærksom på at jeg for meget går ud fra at Læsere kjender Forhold og Begivenheder, som jeg for over 20 År siden har berettet om. Dette gjælder blandt andet Stykket om Politiken og Hørup-Brandes, som der berettes om S. 287-88 i min gamle Bog. Det drejer sig altså om de 15 Mæ-Hæer som omkring 1900 rottede sig sammen i Indsigelse mod Brandes2 Form for litterær Kritik og Hørups Brev til Bjørnson om dette Anliggende3, som Politiken trykte da man i 1908 afslørede Hørup4 i Kongens Have. – Sagen blev i 19005 også af Erik Henrichsen6 forelagt mig til Underskrift, men jeg vægrede ved at deltage af gamle kollegiale Hensyn. Nu tænker jeg på at trykke Hørups Udtalelse til Bjørnson, som er så særlig karakteristisk for ham, men jeg er ikke mere helt på det Rene med hvad Anledningen til de 15tes Aktion var; – Jeg tænker mig at De har været med7 og måske med et Par Ord kan sige mig den egentlige Årsag, samt hvem der var med og om Henvendelsen blev trykt i Politiken. Vær så god at ransage Deres Hukommelse; thi jeg indser jo nok at uden 2 lidt Oplysning er Sagen ikke til at forstå for yngre Læsere.8 – Jeg er forresten kommet i Tanker om at jeg bør gjennemse Cavlings Erindringer og se om han meddeler noget om Sagen. Det er vel nok rimeligt at han går let over sligt, men jeg har som sagt ikke læst hans Bøger. Jeg læser overhovedet ikke Erindringer og undrer mig over at Folk gider læse sligt. Jeg gjør mig heller ikke overdrevne Forventninger om hvorledes det vil gå med mine egne, men nu sidder jeg dog midt i Arbejdet og har allerede trykt Halvdelen, så nu må jeg bestræbe mig for at nå til Vejs Ende, trods tiltagende Blindhed og andre Gjenvordigheder. – Jeg håber De er vel over Deres og har det nogenlunde godt og sender Dem i Venskab gode Ønsker og Hilsener

Deres hengivne
F. Hendriksen

 
[1] Bog: F. Hendriksens Mennesker og Oplevelser udkom første gang i 1910. En "Ny, revideret og illustreret Udgave" udkom i 1932. tilbage
[2] Brandes: d.v.s. Edvard Brandes, hvis anmeldelser i Politiken af mange ansås for at gøre synden tiltrækkende. Det var Hørup der i sit brev til Bjørnson (se flg. note) brugte udtrykket Mæhæ'er. De 15 var: Vilh. Andersen, Viggo Bentzon, Gertz (professor i filologi), Erik Henrichsen???, Harald Høffding, Alfred Ipsen, Mads Jepsen, Johs. Jørgensen, Laust Moltesen (dr.phil., historiker, senere udenrigsminister), Niels Møller, Valdemar Møller, Morten Pontoppidan, Vilh. Thomsen, Herman Trier (Folketingets formand), Vald. Vedel. I sammenhængen nævner Valdemar Koppel desuden Poul la Cour fra Askov, Overlærer Hauch (Carstens søn) og overretssagfører Steenbuch. De 15 underskrev en indbydelse til et protestmøde der skulle afholdes 18. maj 1899 i Koncert-Palæets store sal, men blev opgivet da det slap ud at justitsministeren forberedte en anklage mod Edv. Brandes for usædelighed i romanen Det unge Blod. Man fandt det urimeligt at foretage sig noget der kunne opfattes som støtte til et reaktionært ministerium. – Hele historien er udførligt behandlet af Kristian Hvidt i biografien Edvard Brandes, 1987. tilbage
[3] Brev til Bjørnson: 28.4.1900; trykt i Bjørnstjerne Bjørnsons Brevveksling med Danske 1875-1910, 1953, bd. 2, s. 345f. tilbage
[4] Hørup: d.v.s. J.F. Willumsens statue af Hørup. tilbage
[5] 1900: Her er altså tale om en fejlhuskning. tilbage
[6] Erik Henrichsen: det fremgår ikke af andre kilder om EH var underskriver, jf. "forelagt". tilbage
[7] De har været med: Det var HP ikke; tværtimod skrev han under på adressen til Edv. Brandes under dennes fængsling efter duellen m. skuespiller Schyberg året efter. tilbage
[8] uden Oplysning: sagen blev helt droppet i 2. udgaven. tilbage