Henrik Pontoppidan til F. Hendriksen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 22. december 1931

Ancher-Portræt


22d Decb 31.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Fr. Hendriksen!

Det Ancher-Portræt af mig, som De i Deres Brev efterlyser, hænger her på min Væg. Der er, så vidt jeg husker, en Gang gjort et Forsøg på at få det gengivet fotografisk, men uden Held, – det var vist for mørkt i Farven, – og jeg kan altså ikke fremskaffe det ønskede Billede. Noget andet fra den Tid véd jeg desværre heller ikke at tilbyde; men der er jo Krøyers Tegning fra en noget senere Periode (1896) gengivet i "Schubotheske Miniaturbibliotek" Nr. 2. Kunde ikke det gøre Fyldest? – Ja, så er der for Resten også et Portræt malet af Svenskeren Bjørck (Pastel), der ligesom Anchers er malet på Skagen Sommeren 1883; men det har min ældste Datter, som bor i Horsens. Og heller ikke af dette Billede findes noget Fotografi, så vidt jeg véd. Men jeg skal forhøre derovre, hvorefter jeg skal 2 give nærmere Besked, dersom det viser sig, at jeg har husket fejl.

God Jul! Jeg står netop i Begreb med at tage hen til en anden Datter, hos hvem jeg skal tilbringe Juledagene i en Kreds af Børnebørn.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.