Henrik Pontoppidan til F. Hendriksen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 24. september 1931

mine bedste literære Minder


24d Septb. 31.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Fr. Hendriksen!

Ja, det forholdt sig (undtagelsesvis) rigtigt nok, hvad nogle Blade forleden meddelte, at jeg nu havde rundet 50 Året som Forfatter, og at det var "Ude og Hjemme", der i sin Tid holdt mig over Dåben. Det var en Æresbevisning, som jeg altid har skønnet på. Overhovedet hører "Ude og Hjemme" og mit Forhold til Bladet og dets Udgivere til mine bedste literære Minder. Det var således 2 i Deres Hjem (til en Aftenfest), at jeg første Gang traf sammen med Drachmann, Otto Benzon og andre af Bladets Medarbejdere.

Tak fordi De sendte mig en så venlig Hilsen i Dagens Anledning, og Tak for Deres gode Ønsker, som jeg af Hjertet gengælder. Gid De må blive den længstlevende på de "gamle Skanser"! De værger dem så godt, og er trofast mod Fanen.

Deres hengivne
H. Pontopppidan