Henrik Pontoppidan til Else Heise
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 1. juni 1928

En Rejse gennem Livet


1st Juni 28.
Overgaden n. V. 15.

Redaktrice
Frk Else Heise.

Jeg har modtaget Deres venlige Opfordring, men De må tilstå mig en lille Tid til Betænkning. Jeg er for Tiden optaget af andet Arbejde, og en nær forestående Flytning hænger over mig som en Skypumpe. Virkningen af et Opbrud fra et gammelt, kært Hjem er ikke så let at beregne. Men vil De være så god at meddele mig, hvornår De (allersenest) må have Bidraget i Hænde, så skal De få Besked.

Deres ærbødige
H. Pontoppidan.