Else Heise til Henrik Pontoppidan
6. juni 1928

ikke i Forlegenhed

6/6 1928.

Forfatteren
Henrik Pontoppidan,

Tak for Deres elskværdige Svar paa mit Brev, og fordi De gav os Lov til at haabe paa at faa en Novelle.

Seneste Frist er først i September, da vi jo gerne skulde have tegnet et Par Illustrationer. Jeg vil imidlertid indrette det saaledes, at jeg har et andet Bidrag parat, saa at De, hvis De nu til den Tid ikke skulde føle Dem oplagt, vidste, at De ikke bragte os i Forlegenhed. Men en stor Skuffelse vilde det jo unægtelig blive.

Deres ærbødige
E. H.