Henrik Pontoppidan til F. Hegermann-Lindencrone
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 6. december 1934

Mangel på Mod

6t Decb. 34. Holmegårdsvej 2
Chl.

Højtærede Hr. Generalmajor!

Karl Gjellerup, hvem Generalmajoren efterlyser i sit Brev, lever ikke mere; men hans Dødsår ser jeg mig ikke i Stand til at opgive. Han og jeg modtog ganske rigtigt for 17 År siden Nobelprisen samtidigt og delte den også broderligt; men anden Art Tvillingbroderskab forenede os ikke. Gjellerup levede mange År i Tyskland, hvor han også døde1; og efter egen Bekendelse (således i Årsskriftet Les Prix Nobel, Stockholm) følte han sig tilsidst mere som tysk end som dansk Skribent.

Jeg vedlægger efter Ønske en lille Strøtanke med min Underskrift.

Min hidtil ældste og ærværdigste Korrespondent2 er en Kollega og Ven, der på Tirsdag (d. 11t) fylder 90 År. Efter Modtagelsen af Generalmajorens Skrivelse er han jo bleven alvorligt distanceret.

Med ærbødig Hilsen
H. Pontoppidan.

[bilag:]

Det gælder om Nationer ligesom om de enkelte Mennesker: der er altid flere, der ødelægger sig selv og går til Grunde af Mangel på Mod end ved Dumdristighed.3

Henrik Pontoppidan

 
[1] døde: 11.10.1919 i Dresden. tilbage
[2] Korrespondent: Martinus Galschiøt. tilbage
[3] "Strøtanken" er en næsten ordret gengivelse af en "Randglose" i Flensborg Avis 16.12.1930. tilbage